ethyl (2Z)-2-{[2-(tert-butoxy)-2-oxo-1-phenylethoxy]imino}-2-{2-[(triphenylmethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

ethyl (2Z)-2-{[2-(tert-butoxy)-2-oxo-1-phenylethoxy]imino}-2-{2-[(triphenylmethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetate Properties

ethyl (2Z)-2-{[2-(tert-butoxy)-2-oxo-1-phenylethoxy]imino}-2-{2-[(triphenylmethyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl}acetate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 632307