ethyl 4-[({3-[3-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}carbamoyl)amino]benzoate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

ethyl 4-[({3-[3-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}carbamoyl)amino]benzoate Properties

ethyl 4-[({3-[3-(1H-1,3-benzodiazol-2-yl)phenyl]phenyl}carbamoyl)amino]benzoate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 635592