ethyl 5-amino-4-(4-fluorophenyl)-2-methyl-1,4,6,7,8,9-hexahydrobenzo[b][1,8]naphthyridine-3-carboxylate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

ethyl 5-amino-4-(4-fluorophenyl)-2-methyl-1,4,6,7,8,9-hexahydrobenzo[b][1,8]naphthyridine-3-carboxylate Properties

ethyl 5-amino-4-(4-fluorophenyl)-2-methyl-1,4,6,7,8,9-hexahydrobenzo[b][1,8]naphthyridine-3-carboxylate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 465078