ethyl {[({7-[(amino)(hydroxyimino)methyl]-2-naphthyl}methyl){1-[(2,5-dimethoxyphenyl)sulfonyl]piperidin-4-yl}amino]sulfonyl}acetate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

ethyl {[({7-[(amino)(hydroxyimino)methyl]-2-naphthyl}methyl){1-[(2,5-dimethoxyphenyl)sulfonyl]piperidin-4-yl}amino]sulfonyl}acetate Properties

ethyl {[({7-[(amino)(hydroxyimino)methyl]-2-naphthyl}methyl){1-[(2,5-dimethoxyphenyl)sulfonyl]piperidin-4-yl}amino]sulfonyl}acetate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 491994