E/Z-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-3-methoxyphenyl-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

E/Z-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-3-methoxyphenyl-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one Properties

E/Z-3-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)-3-methoxyphenyl-1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)prop-2-en-1-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 693785