methyl 2-{1-methyl-2-[1-methyl-3-(2-methyloxycarbonylphenylcarbamoyl)-1H-2-indolyldisulfanyl]-1H-3-indolylcarboxamido}benzoate0.5 H2O Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

methyl 2-{1-methyl-2-[1-methyl-3-(2-methyloxycarbonylphenylcarbamoyl)-1H-2-indolyldisulfanyl]-1H-3-indolylcarboxamido}benzoate0.5 H2O Properties

methyl 2-{1-methyl-2-[1-methyl-3-(2-methyloxycarbonylphenylcarbamoyl)-1H-2-indolyldisulfanyl]-1H-3-indolylcarboxamido}benzoate0.5 H2O

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 365216