methyl 2-((2-chloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)(ethyl)amino)-2-phenylbutanoate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

methyl 2-((2-chloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)(ethyl)amino)-2-phenylbutanoate Properties

methyl 2-((2-chloro-4-(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropan-2-yl)phenyl)(ethyl)amino)-2-phenylbutanoate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 459621