Methyl 2-(4-(4-Fluorophenyl)-5-(2-(1-phenylethylamino)pyridin-4-yl)-1H-imidazol-2-ylthio)acetate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

Methyl 2-(4-(4-Fluorophenyl)-5-(2-(1-phenylethylamino)pyridin-4-yl)-1H-imidazol-2-ylthio)acetate Properties

Methyl 2-(4-(4-Fluorophenyl)-5-(2-(1-phenylethylamino)pyridin-4-yl)-1H-imidazol-2-ylthio)acetate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 570297