methyl (2S)-2-{[amino(oxido)(2-phenylethyl)-lambda~4~-sulfanylidene]amino}-3-phenylpropanoate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

methyl (2S)-2-{[amino(oxido)(2-phenylethyl)-lambda~4~-sulfanylidene]amino}-3-phenylpropanoate Properties

methyl (2S)-2-{[amino(oxido)(2-phenylethyl)-lambda~4~-sulfanylidene]amino}-3-phenylpropanoate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 155409