Methyl 4-((4-(2-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)ethyl)phenyl)aminocarbonyl)-2-(5-methylpyrazine-2-carbonylamino)benzoate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

Methyl 4-((4-(2-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)ethyl)phenyl)aminocarbonyl)-2-(5-methylpyrazine-2-carbonylamino)benzoate Properties

Methyl 4-((4-(2-(6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)ethyl)phenyl)aminocarbonyl)-2-(5-methylpyrazine-2-carbonylamino)benzoate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 555162