methyl 4-methoxy-3-[4-(2-methoxy-5-methyloxycarbonylanilinomethyl)benzylamino]benzoate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

methyl 4-methoxy-3-[4-(2-methoxy-5-methyloxycarbonylanilinomethyl)benzylamino]benzoate Properties

methyl 4-methoxy-3-[4-(2-methoxy-5-methyloxycarbonylanilinomethyl)benzylamino]benzoate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 414057