N-(2-hydroxy-5-((S)-2-hydroxy-3-((R)-1-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-phenylethylamino)propyl)phenyl)methanesulfonamide Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

N-(2-hydroxy-5-((S)-2-hydroxy-3-((R)-1-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-phenylethylamino)propyl)phenyl)methanesulfonamide Properties

N-(2-hydroxy-5-((S)-2-hydroxy-3-((R)-1-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2-phenylethylamino)propyl)phenyl)methanesulfonamide

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 517095