N-(4-{4-[2-((R)-2-Hydroxy-2-pyridin-3-yl-ethylamino)-ethyl]-phenylsulfamoyl}-phenyl)-4-phenyl-butyramide Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

N-(4-{4-[2-((R)-2-Hydroxy-2-pyridin-3-yl-ethylamino)-ethyl]-phenylsulfamoyl}-phenyl)-4-phenyl-butyramide Properties

N-(4-{4-[2-((R)-2-Hydroxy-2-pyridin-3-yl-ethylamino)-ethyl]-phenylsulfamoyl}-phenyl)-4-phenyl-butyramide

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 271977