N-[4-(4-biphenyl-2-ylmethylene-piperidin-1-yl)-benzoyl]-4-((R)-3-dimethylamino-1-phenylsulfanylmethyl-propylamino)-3-nitro-benzenesulfonamide Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

N-[4-(4-biphenyl-2-ylmethylene-piperidin-1-yl)-benzoyl]-4-((R)-3-dimethylamino-1-phenylsulfanylmethyl-propylamino)-3-nitro-benzenesulfonamide Properties

N-[4-(4-biphenyl-2-ylmethylene-piperidin-1-yl)-benzoyl]-4-((R)-3-dimethylamino-1-phenylsulfanylmethyl-propylamino)-3-nitro-benzenesulfonamide

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 466688