N-{4-(Biphenyl-2-ylmethyl-isobutyl-amino)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

N-{4-(Biphenyl-2-ylmethyl-isobutyl-amino)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide Properties

N-{4-(Biphenyl-2-ylmethyl-isobutyl-amino)-1-[2-(4-fluoro-benzoyl)-benzoyl]-pyrrolidin-2-ylmethyl}-4-(2,4-dioxo-thiazolidin-5-ylidenemethyl)-benzamide

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 104884