oxolan-2-ylmethyl N-[4-({2-[(5-fluoropyridin-2-yl)carbonyl]phenyl}sulfamoyl)phenyl]carbamate Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

oxolan-2-ylmethyl N-[4-({2-[(5-fluoropyridin-2-yl)carbonyl]phenyl}sulfamoyl)phenyl]carbamate Properties

oxolan-2-ylmethyl N-[4-({2-[(5-fluoropyridin-2-yl)carbonyl]phenyl}sulfamoyl)phenyl]carbamate

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 548259