(oxolan-2-ylmethyl)[(4-{3-[5-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]phenyl}phenyl)methyl]amine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(oxolan-2-ylmethyl)[(4-{3-[5-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]phenyl}phenyl)methyl]amine Properties

(oxolan-2-ylmethyl)[(4-{3-[5-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]phenyl}phenyl)methyl]amine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 632524