(oxolan-2-ylmethyl)[(4-{5-[5-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]thiophen-2-yl}phenyl)methyl]amine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(oxolan-2-ylmethyl)[(4-{5-[5-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]thiophen-2-yl}phenyl)methyl]amine Properties

(oxolan-2-ylmethyl)[(4-{5-[5-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazol-2-yl]thiophen-2-yl}phenyl)methyl]amine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 637645