(R)-3-(3-(2-(2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethylamino)ethyl)phenoxy)benzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(R)-3-(3-(2-(2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethylamino)ethyl)phenoxy)benzoic acid Properties

(R)-3-(3-(2-(2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethylamino)ethyl)phenoxy)benzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 592733