(R)-3-{4-[3-(2-benzoyl-4-ethyl-phenoxy)-butoxy]2-methyl-phenyl}propionic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(R)-3-{4-[3-(2-benzoyl-4-ethyl-phenoxy)-butoxy]2-methyl-phenyl}propionic acid Properties

(R)-3-{4-[3-(2-benzoyl-4-ethyl-phenoxy)-butoxy]2-methyl-phenyl}propionic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 457906