(R)-3-(5-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl)-2H-chromen-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(R)-3-(5-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl)-2H-chromen-2-one Properties

(R)-3-(5-(4-methoxyphenyl)-1-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazol-3-yl)-2H-chromen-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 624026