(R)-4-(4-Methoxy-phenyl)-1-phenyl-3-(2-phenyl-ethanesulfonyl)-azetidin-2-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(R)-4-(4-Methoxy-phenyl)-1-phenyl-3-(2-phenyl-ethanesulfonyl)-azetidin-2-one Properties

(R)-4-(4-Methoxy-phenyl)-1-phenyl-3-(2-phenyl-ethanesulfonyl)-azetidin-2-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 373976