(R)-5-(3-(2-(2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethylamino)ethyl)phenoxy)-2-fluorobenzoic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(R)-5-(3-(2-(2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethylamino)ethyl)phenoxy)-2-fluorobenzoic acid Properties

(R)-5-(3-(2-(2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethylamino)ethyl)phenoxy)-2-fluorobenzoic acid

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 592734