(S)-1-phenylethanol Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(S)-1-phenylethanol Properties

(S)-1-phenylethanol

Description

 

Chemical Properties

IUPAC Name (1S)-1-Phenylethanol
InChI 1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
InChIKey WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Molar Mass 122.16 g/mol
Molecular Formula C8H10O
Synonyms Styrallyl Alcohol;alpha-Methylbenzene Alcohol;beta-Hydroxyethylbenzene;1-Phenethan-1-Ol