(S)-3-{2-[(S)-2-Acetylamino-3-(1H-indol-3-yl)-propionylamino]-3-[3-(3-o-tolyl-ureido)-phenyl]-propionylamino}-N-((R)-1-carbamoyl-2-p-tolyl-ethyl)-succinamic acid Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(S)-3-{2-[(S)-2-Acetylamino-3-(1H-indol-3-yl)-propionylamino]-3-[3-(3-o-tolyl-ureido)-phenyl]-propionylamino}-N-((R)-1-carbamoyl-2-p-tolyl-ethyl)-succinamic acid Properties

(S)-3-{2-[(S)-2-Acetylamino-3-(1H-indol-3-yl)-propionylamino]-3-[3-(3-o-tolyl-ureido)-phenyl]-propionylamino}-N-((R)-1-carbamoyl-2-p-tolyl-ethyl)-succinamic acid

Description

 

Chemical Properties

IUPAC Name N-Acetyl-L-tryptophyl-3-{[(2-methylphenyl)carbamoyl]amino}phenylalanyl-L-alpha-aspartyl-4-methyl-D-phenylalaninamide
InChI 1S/C44H48N8O8/c1-25-15-17-28(18-16-25)20-35(40(45)56)49-43(59)38(23-39(54)55)51-41(57)36(21-29-10-8-11-31(19-29)48-44(60)52-33-13-6-4-9-26(33)2)50-42(58)37(47-27(3)53)22-30-24-46-34-14-7-5-12-32(30)34/h4-19,24,35-38,46H,20-23H2,1-3H3,(H2,45,56)(H,47,53)(H,49,59)(H,50,58)(H,51,57)(H,54,55)(H2,48,52,60)/t35-,36?,37+,38+/m1/s1
InChIKey YQQZCZBPEZRSPG-NGIIJNKUSA-N
Molar Mass 816.90 g/mol
Molecular Formula C44H48N8O8