Trans-(2-{4-[1-(4-Chloro-phenyl)-2-phenyl-but-1-enyl]-phenoxy}-ethyl)-dimethyl-amine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

Trans-(2-{4-[1-(4-Chloro-phenyl)-2-phenyl-but-1-enyl]-phenoxy}-ethyl)-dimethyl-amine Properties

Trans-(2-{4-[1-(4-Chloro-phenyl)-2-phenyl-but-1-enyl]-phenoxy}-ethyl)-dimethyl-amine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 236037