Trans-Dimethyl-(2-{4-[1-(4-methylsulfanyl-phenyl)-2-phenyl-but-1-enyl]-phenoxy}-ethyl)-amine Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

Trans-Dimethyl-(2-{4-[1-(4-methylsulfanyl-phenyl)-2-phenyl-but-1-enyl]-phenoxy}-ethyl)-amine Properties

Trans-Dimethyl-(2-{4-[1-(4-methylsulfanyl-phenyl)-2-phenyl-but-1-enyl]-phenoxy}-ethyl)-amine

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 236036