(Z)-1-(4-hydroxy- 2,3-dimethoxyphenyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propene Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(Z)-1-(4-hydroxy- 2,3-dimethoxyphenyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propene Properties

(Z)-1-(4-hydroxy- 2,3-dimethoxyphenyl)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propene

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 603335