(Z)-3-(3-methoxyphenyl)-4-(2-(3-methoxyphenyl)hydrazono)-1H-pyrazol-5(4H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(Z)-3-(3-methoxyphenyl)-4-(2-(3-methoxyphenyl)hydrazono)-1H-pyrazol-5(4H)-one Properties

(Z)-3-(3-methoxyphenyl)-4-(2-(3-methoxyphenyl)hydrazono)-1H-pyrazol-5(4H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 713518