(Z)-4-(2-(2-methoxyphenyl)hydrazono)-3-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(Z)-4-(2-(2-methoxyphenyl)hydrazono)-3-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one Properties

(Z)-4-(2-(2-methoxyphenyl)hydrazono)-3-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 713306