(Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)hydrazono)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one Properties, Molecular Formula, Applications - WorldOfChemicals

(Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)hydrazono)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one Properties

(Z)-4-(2-(4-methoxyphenyl)hydrazono)-3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one

Description

 

On Update

Chemical Properties

ChEBI 713450