Buy 1-(3-CHLOROPHENYL)-3-METHYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-5-ONE, 1-(3-CHLOROPHENYL)-3-METHYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-5-ONE Suppliers, Manufacturers, Traders


1-(3-CHLOROPHENYL)-3-METHYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-5-ONE Suppliers

Prima Chemicals

Plot No. 338. G.I.D.C Estate Odhav, Ahmedabad Gujarat-382415, India, india

india india

1-(3-chlorophenyl)-3-methyl-4,5-dihydro-1h-pyrazol-5-one-Manufacturer