Buy 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)urea, 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)urea Suppliers, Manufacturers, Traders


1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)urea Suppliers

Dagro Chemical (Changzhou) Co., Ltd.

398 Tongjiang Avenue, Hi-tech Zone, Changzhou, Jiangsu, China., china

china china

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)urea-Manufacturer 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethoxyphenoxysulfonyl)urea-Trader