Buy 10-Chloro-1-decanol CP 98.00%, 10-Chloro-1-decanol CP 98.00% Suppliers, Manufacturers, Traders
10-Chloro-1-decanol CP 98.00% Suppliers

10-chloro-1-decanol	 cp 98.00%

51309-10-5

CAS Number:51309-10-5

Hangzhou Pharma & Chem Co., Ltd.

139 Qingchun Road, Hangzhou Zhejiang, China, hangzhou, china

china china

10-chloro-1-decanol 10-chloro-1-decanol