Buy 1,2,3,4-tetrafluorobenzene, 1,2,3,4-tetrafluorobenzene Suppliers, Manufacturers, Traders1,2,3,4-tetrafluorobenzene Suppliers

Keepchem Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2,Guanshan Road,Linba,Dazhou,Sichuan,635214,China, china

china china

1,2,3,4-tetrafluorobenzene-Manufacturer

Vyas Bio Life Science

Verified Supplier

# 206, Royal Park, Satyam Heights, Rajeev Gandhi Nagar, Bachupally, Hyderabad – 500 090, A.P., India., india

india india

1,2,3,4-tetrafluorobenzene-Manufacturer 1,2,3,4-tetrafluorobenzene-Trader

BST Tianjin Co., Ltd.

603-bulding No. 4, Qian shui Wang Park, Nankai District, Tianjin, China., china

china china

1,2,3,4-tetrafluorobenzene-Trader

Shanghai Meicheng Chemical Co., Ltd

Room 302, Building 7, No.1000, Jinhai Road, Shanghai,China, china

china china

1,2,3,4-tetrafluorobenzene-Manufacturer 1,2,3,4-tetrafluorobenzene-Trader