Buy (1R,3s,5S)-3-(3-Isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane, (1R,3s,5S)-3-(3-Isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane Suppliers, Manufacturers, Traders


(1R,3s,5S)-3-(3-Isopropyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane Suppliers

Atomaxchem

Huiji 302 Huitingju Bao'An Avenue, ShenZhen, China, shenzhen, china

china china

(1r,3s,5s)-3-(3-isopropyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-Manufacturer (1r,3s,5s)-3-(3-isopropyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazol-4-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-Trader