Buy 2-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-propen-1-yl]-1,3-propanediol, 2-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-propen-1-yl]-1,3-propanediol Suppliers, Manufacturers, Traders


2-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-propen-1-yl]-1,3-propanediol Suppliers

Keepchem Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2,Guanshan Road,Linba,Dazhou,Sichuan,635214,China, china

china china

2-[2-(2,4-difluorophenyl)-2-propen-1-yl]-1,3-propanediol-Manufacturer