Buy 2-Acetylamino-3-(2,5-difluorophenyl)acrylic acid, 2-Acetylamino-3-(2,5-difluorophenyl)acrylic acid Suppliers, Manufacturers, Traders


2-Acetylamino-3-(2,5-difluorophenyl)acrylic acid Suppliers

Keepchem Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2,Guanshan Road,Linba,Dazhou,Sichuan,635214,China, dazhou, china

china china

2-acetylamino-3-(2,5-difluorophenyl)acrylic