Buy 2-Bromohexadecanoic acid CP 97.00%, 2-Bromohexadecanoic acid CP 97.00% Suppliers, Manufacturers, Traders
2-Bromohexadecanoic acid CP 97.00% Suppliers

2-bromohexadecanoic acid    cp 97.00%

18263-25-7

CAS Number: 18263-25-7

Hangzhou Pharma & Chem Co., Ltd.

139 Qingchun Road, Hangzhou Zhejiang, China, hangzhou, china

china china

2-bromohexadecanoic 2-bromohexadecanoic