Buy 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid, 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid Suppliers, Manufacturers, Traders2-Chloro-4-fluorobenzoic acid Suppliers

Keepchem Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2,Guanshan Road,Linba,Dazhou,Sichuan,635214,China, china

china china

2-chloro-4-fluorobenzoic

BST Tianjin Co., Ltd.

603-bulding No. 4, Qian shui Wang Park, Nankai District, Tianjin, China., china

china china

2-chloro-4-fluorobenzoic

GLSynthesis, Inc.

One Innovation Drive, Worcester, Massachusetts,USA, united states

united states united states

2-chloro-4-fluorobenzoic 2-chloro-4-fluorobenzoic