Buy 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile Suppliers, Manufacturers, Traders


2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile Suppliers

Keepchem Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2,Guanshan Road,Linba,Dazhou,Sichuan,635214,China, china

china china

2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile-Manufacturer

Zhejiang Sanmen Xie's Chemcial Industrial Co.,ltd.,

No.16, Fine Chemical Park, Weiwu Road, Hangzhou Bay, Shanguu City, Zhejiang Province, China., china

china china

2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile-Manufacturer