Buy 2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride CP 98.00%, 2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride CP 98.00% Suppliers, Manufacturers, Traders

2-(Hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride CP 98.00% Suppliers

2-(hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride	 cp 98.00%

26487-67-2

CAS Number:26487-67-2

Hangzhou Pharma & Chem Co., Ltd.

139 Qingchun Road, Hangzhou Zhejiang, China, hangzhou, china

china china

2-(hexamethyleneimino)ethyl 2-(hexamethyleneimino)ethyl
2-(hexamethyleneimino)ethyl chloride hydrochloride	 cp 98.00%

26487-67-2

CAS Number:26487-67-2

Hangzhou Pharma & Chem Co., Ltd.

139 Qingchun Road, Hangzhou Zhejiang, China, hangzhou, china

china china

2-(hexamethyleneimino)ethyl 2-(hexamethyleneimino)ethyl