Buy 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyrimidine CP 97.00%, 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyrimidine CP 97.00% Suppliers, Manufacturers, Traders
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyrimidine CP 97.00% Suppliers

2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 	 cp 97.00%

83767-80-0

CAS Number:83767-80-0

Hangzhou Pharma & Chem Co., Ltd.

139 Qingchun Road, Hangzhou Zhejiang, China, hangzhou, china

china china

2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyrimidine