Buy 2'-(Oxiranylmethoxy)-3-phenylpropiophenon, 2'-(Oxiranylmethoxy)-3-phenylpropiophenon Suppliers, Manufacturers, Traders2'-(Oxiranylmethoxy)-3-phenylpropiophenon Suppliers

SCI Pharmtech, Inc.

186-2, Hai-Hu-Tsun, Lu Chu Hsiang, Taoyuan, Taiwan, taiwan, province of china

taiwan, province of china taiwan, province of china

2'-(oxiranylmethoxy)-3-phenylpropiophenon-Trader

Keepchem Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2,Guanshan Road,Linba,Dazhou,Sichuan,635214,China, china

china china

2'-(oxiranylmethoxy)-3-phenylpropiophenon-Manufacturer