Buy 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine, 2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine Suppliers, Manufacturers, Traders


2,3,4,5-Tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1H-3-benzazepine Suppliers

Hangzhou Sida Organic Chemical Co., Ltd.

Hangzhou Sida Organic Chemical Co., Ltd. Room 301, Building Auxiliary, Longdu Mansion, Hangzhou, China., hangzhou, china

china china

2,3,4,5-tetrahydro-3-(trifluoroacetyl)-1,5-methano-1h-3-benzazepine-Manufacturer