Buy 2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-quinazoline CP 98.00%, 2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-quinazoline CP 98.00% Suppliers, Manufacturers, Traders
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-quinazoline CP 98.00% Suppliers

2,4-dichloro-6-(trifluoromethyl)-quinazoline	 cp 98.00%

864291-30-5

CAS Number:864291-30-5

Hangzhou Pharma & Chem Co., Ltd.

139 Qingchun Road, Hangzhou Zhejiang, China, hangzhou, china

china china

2,4-dichloro-6-(trifluoromethyl)-quinazoline 2,4-dichloro-6-(trifluoromethyl)-quinazoline