Buy 2,6-Dibromo-9,9,10,10-tetramethyl-9,10-dihydro-anthracene, 2,6-Dibromo-9,9,10,10-tetramethyl-9,10-dihydro-anthracene Suppliers, Manufacturers, Traders2,6-Dibromo-9,9,10,10-tetramethyl-9,10-dihydro-anthracene Suppliers

Keepchem Pharmaceutical Co.,Ltd

No.2,Guanshan Road,Linba,Dazhou,Sichuan,635214,China, china

china china

2,6-dibromo-9,9,10,10-tetramethyl-9,10-dihydro-anthracene-Manufacturer

Syntide Medi-Chem Technology (China)Limited

No. 5 Shangdi Kaituo Road,Zhongguancun Biomedical Garden, hong kong

hong kong hong kong

2,6-dibromo-9,9,10,10-tetramethyl-9,10-dihydro-anthracene-Trader