Buy 2,6-dichloro-benzaldehyd LAB GRADE , 2,6-dichloro-benzaldehyd LAB GRADE Suppliers, Manufacturers, Traders
2,6-dichloro-benzaldehyd LAB GRADE Suppliers

2,6-dichloro-benzaldehyd lab grade

Product Name: 2,6-dichloro-benzaldehyd

Chem Name: 2,6-dichloro-benzaldehyd

CAS: 83-38-5

Purity:99.0%+

Package: 25kgs fibers

In Stock

CAS Number:83-38-5

Jiangsu Mountainous Chemical Co., Ltd.

83# QIANGXI NAN LU, TAIXING CITY, JIANGSU STATE, taizou, china

china china

2,6-dichloro-benzaldehyd