Buy (2R)-2-[(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazinyl)carbonylamino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid, (2R)-2-[(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazinyl)carbonylamino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid Suppliers, Manufacturers, Traders


(2R)-2-[(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazinyl)carbonylamino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic acid Suppliers

Jingdezhen Fuxiang Pharmaceutical Co., Ltd.

No.2 Yuli Industry Park, Changjiang District, Jingdezhen City, Jiangxi Province,China, china

china china

(2r)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazinyl)carbonylamino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic (2r)-2-[(4-ethyl-2,3-dioxopiperazinyl)carbonylamino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetic