Buy (2'R)-N-Benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methylcytidi ..., (2'R)-N-Benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methylcytidi ... Suppliers, Manufacturers, Traders


(2'R)-N-Benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methylcytidi ... Suppliers

Sofosbuvir Intermediates (2'R)-N-Benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methylcytidine3',5'-dibenzoate 817204-32-3 (2'R)-2'-Deoxy-2'-fluoro-2'-methyluridine 863329-66-2 N-[(S)-(2,3,4,5,6-Pentafluorophenoxy) phenoxyphosphinyl]-L-alanine-1-methylethyl ester 1334513-02-8

Suzhou 2152Technology Co.,Ltd

No.32 Huoju Road ,National New&Hi-tech industrial development zone, suzhou, china

china china

(2'r)-n-benzoyl-2'-deoxy-2'-fluoro-2'-methylcytidi